Chief in the garden

Die Band, das sind Carina Müller – Gesang, Hang und Guitarlele, Johannes Möser – Gesang, Gitarre und Piano, Alexander Zahn – Gesang und Gitarre, und Michael Gramm – Drums und Flügelhorn.

In ihrem Namen lässt die Band anklingen, worum es ihr geht: Der Garten ist Bild für Schönheit und Harmonie gestalteter Natur, mit der man sich umgibt und die Rückzugsort wird. Tatsächlich liegen die Anfänge der Band in einer Begegnung in einem Garten.

Die Suche nach Schönheit, Geborgenheit und einem Ort für eigene Welten bestimmt die Musik von Chief in the Garden. Ihre Musik berührt und verführt zum Träumen. Heiter und ruhig kommt sie daher, mit besinnlichen, auch zarten Klängen, ohne auf Dynamik zu verzichten. Wer die Musik hört, wird sich entspannt und beflügelt fühlen.

Die Vier entwickeln die Musik gemeinsam. Ideen trägt man sich gegenseitig vor, spielt mit diesen und improvisiert, bis es für alle stimmig und überzeugend ist.

Die sinnliche, so träumerische wie klare Stimme von Carina Müller schafft dabei emotionale Intensität. Es wachsen Traumwelten und Sehnsüchte, die von den Instrumenten feinsinnig ausgemalt werden. Gerade der Einsatz von Hang und Flügelhorn trägt entscheidend zu der besonderen Soundwelt bei.

Die Anfänge von Chief in the Garden reichen mehr als vier Jahre zurück. Erste öffentliche Auftritte gab es 2013. Anfang 2014 kam Drummer Michael Gramm als festes Bandmitglied hinzu. Im Dezember 2014 veröffentlichte die Band erfolgreich ihr über Crowdfunding finanziertes, selbstproduziertes und selbstbetiteltes Debütalbum.


 

Skupina Chief in the Garden – to je Carina Müller – zpěv, Hang, guitalele, Johannes Möser – zpěv, kytara a piano, Alexander Zahn – zpěv a kytara, a Michael Gramm – bubny a trubka.

Už v samotném názvu se zrcadlí, o co kapele jde: Zahrada je obrazem pro krásu a harmonii navržené přírody, kterou se necháváme obklopovat, a do které vstupujeme. Samotné začátky kapely jsou vlastně spjaty s jedním setkáním v zahradě.

Hledání krásy, pohodlí a místa pro vlastní světy – to vše určuje hudbu Chief in the Garden. Jejich hudba se nás dotýká a vybízí ke snění. Jasně a klidně k nám připlouvají rozjímavé a jemné zvuky, aniž by byly zbaveny dynamiky. Kdo tuto hudbu slyší, cítí se být napnutý a inspirovaný.

Jmenovaná čtveřice pracuje na hudbě společně. Navzájem si předkládají své návrhy, se kterými si různě hrají a improvizují, dokud vše neladí a nezní přesvědčivě.

Smyslný a snový čistý hlas Cariny Müller přitom dotváří i emocionální intenzitu. Přichází k nám snové světy a nostalgie, které jsou ještě nástroji dále dotvářeny. Současně i zvuk Hangu a trubky přinášejí nestandardní zvukový zážitek.

Začátky Chief in the Garden sahají 4 roky zpět. První veřejně vystoupení se uskutečnilo v roce 2013. Začátkem roku 2014 se ke skupině jako právoplatný člen přidal bubeník Michael Gramm. V prosinci 2014 kapela úspěšně zveřejnila přes crowdfunding financované, samoprodukované debutové album.

Chief in the Garden

LINKS:
Band: www.chiefinthegarden.de
Facebook: https://www.facebook.com/chiefinthegarden
Soundcloud: https://soundcloud.com/chiefinthegarden

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>