Gang of Dogs

Existuje mnoho psích spřežení, ale jen jedna PSÍ BANDA! Přijďte si pohladit pejsky a dozvědět se něco o sportu psích spřežení!

There are many teams of dogs, but only one GANG OF DOGS exists! Come to pet the dogs and learn something about mushing – a sport powered by dogs.

MushingII

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>